disgyblion ysgol felinwnda 201718

Cymdeithas Rhieni

Swyddogion CRhA/PTA


Cadeirydd: Mrs Trisha Jones

Ysgrifenyddion: Mrs Rebecca Humphreys & Mrs Sioned Griffith-Jones

Trysorydd: Mrs Karen Jones

 

Diolch yn fawr iawn I bawb am eich cefnogaeth Nos Wener, Tachwedd 20 yn y noson seicic, ac am ddod a'r rhoddion ar gyfer gwneud y noson yn un lwyddianus. Pleser yw cael dweud fod yr ysgol yn derbyn £356.40 fel canlyniad. Da iawn bawb .

 

CYFARFOD NESAF: Nos Fercher, Ebrill 13 am 3:30.

Go to top

cefn 3