disgyblion ysgol felinwnda 201718

Cyngor Ysgol

cyngor ysgol 201516

Mae’r cyngor ysgol wedi cael ei sefydlu am flwyddyn arall gyda Gethin yn gadeirydd, Martha a Tamsin yn ysgrifennyddion a Leah yn drysorydd. Mae’r cyngor yn rhedeg caffi brecwast bob bore Mawrth a Iau er mwyn codi arian i brynu offer amser chwarae. Maent yn gweithio’n dda fel tim ac mae’r caffi yn rhedeg yn dda.

 

Swyddogion Cyngor Ysgol:
Cadeirydd: Gethin Humphreys
Is-gadeirydd: Anest Jones
Ysgrifennydd: Tamsin Williams
Is-ysgrifennydd: Martha Gruffydd
Trysorydd: Leah jones
Is-drysorydd: Glesni Humphreys
Aelodau'r pwyllgor: William Evans, Gwenno Humphreys, Elis Jones

Rhagfyr 2015: Mae'r Cyngor ysgol wedi trefnu i gael Ed Holden draw i gyfansoddi rap Nadolig efo'r disgyblion.

Tachwedd 2015: Llwyddodd y Cyngor Ysgol i godi £90 ar gyfer Plant Mewn Angen drwy gael diwrnod o wisgo gwisg ffansi a gwerthu cacennau bach.

Haf 2015: Prynodd y Cyngor Ysgol feic ag i-pad.

Go to top

cefn 3