disgyblion ysgol felinwnda 201718

Cysylltwch â Nillun ysgol

Enw'r ysgol: Ysgol Gynradd Felinwnda

Cyfeiriad: Llanwnda, Caernarfon, Gwynedd LL54 5UG

Rhif ffon: (01286) 830017

E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Safle we yr ysgol: www.ysgolfelinwnda.com

Ymunwch â'n grwp facebook ni facebook 1


Prifathrawes: Miss Carys Wyn Thomas  B.Add.

Athro: Mr Neil Wynne Thomas

Cadeirydd Llywodraethwyr: Mr Barry Jones, 2 Uwch Menai, Saron (01286 830750)


Lleoliad.

Go to top

cefn 3