disgyblion ysgol felinwnda 201718

GWYLIAU'R YSGOL

Tymor 2017/18

Bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ddydd Llun, 4 Medi, 2017.

 

30 Hydref – 3 Tachwedd 2017 (Hanner Tymor)

25 Rhagfyr 2017 - 5 Ionawr 2018 (Gwyliau'r Nadolig)

12 - 16 Chwefror 2018 (Hanner Tymor)

26 Mawrth - 6 Ebrill 2018 (Gwyliau'r Pasg)

7 Mai 2018 (Calan Mai)

28 Mai – 1 Mehefin 2018 (Hanner Tymor)

23 Gorffennaf - 31 Awst 2018 (Gwyliau’r Hâf)

Go to top

cefn 3